Rekommendationer


Vi rekommenderas av produktchefer och proffstekniker hos bl.a:  

ASK, Barco, Davis, Eizo, Elfa, Hitachi,
JVC, LG, Mitsubishi, MultiQ, NEC, Panasonic, Philips,
Pioneer, Samsung, Sharp, Siemens, Sony m.fl.

Att vi dessutom levererar och samarbetar med Sveriges mest kvalificerade tekniker och forskare inom
t.ex försvaret, sjukhus, skolor, landsting, muséer, universitet och högskolor, flera av landets TV-kanaler,
och de tekniska utvecklingsavdelningarna hos en del större företag
samt att vi får ovanligt mycket rekommendationer från nöjda kunder.
- är ingen nackdel för våra kunder!


Sisaco AB, Box 6006, S-162 06 VÄLLINGBY

Tel: 08 - 25 61 00

 Kontakta Sisaco via mail