VGA Synkförstärkare 1138

  • VGA Synkförstärkare 1138

VGA/XGA SYNK FÖRSTÄRKARE / SPLIT
1 IN - 1 UT

Används till laptop datorer med låg XGA-signal som orsakar att det inte blir bild på en projektor.
Återskapar synksignalen.