Vägguttag 596

  • Vägguttag 596

Detta uttag har utgått och ersatts med vägguttag 896.