Vägguttag HDMI OptiLine 619

  • Vägguttag HDMI OptiLine 619

619 Snabbmonterade - Löd och skruvfria med säker snabbkoppling - Textmärkta!

Nya vinklade OptiLine uttag som är lättare att arbeta med. Passar 80mm och 100 mm Thorsman OptiLine lister.