Vägguttag 710 VGA

  • Vägguttag 710 VGA

Snabbmonterade - Löd och skruvfria med säker snabbkoppling - Textmärkta!

Thorsman original!