Synkförstärkare Konverter 1232

  • Synkförstärkare Konverter 1232

Konverterar composite video till S-video och omvänt samt för den som inte vill kosta
på sig en TBC, men ändå vill få bättre bildkvalité vid videokopiering.
Omskapar synkpulser och color burst.
IN: CV och S-video
UT: CV och / eller S-video

1. Fungerar även som omkopplare.
IN - S-video och composite video
UT - S-video eller composite video

2. Fungerar även som PAL/NTSC eller NTSC/PAL konverter,
men i detta fall ENDAST till en modern TV.
Med 1 m CV-kabel.