HDMI Switch/Matris 1435

  • HDMI Switch/Matris 1435

HDMI SWITCH / OMKOPPLARE / MATRIS V 1.4 3D

4 IN - 2 UT

IN: 4 x HDMI
UT: 2 x HDMI.

Färgdjup: 36/30/24-bit, 1080p/60Hz
Ljudöverföring: Dolby TrueHD, DTS-Master Audio.
Separat ljud IN/UT.
HDMI 1,4, ARC, 3D, HEC, CEC 1.4 och HDCP.
Matrisfunktion!
(välj vilken eller vilka ingångar som ska gå till vilken som helst av utgångarna).
Styrning: Fjärrkontroll och RS-232.