HDMI Switch 1112

  • HDMI Switch 1112

1112 HDMI AUTO-SWITCH / OMKOPPLARE

2 IN + 1 UT.

Kopplar om från ingång 1 till ingång 2 när signal till ingång 1 försvinner.
Med separat omkopplare kan ingång 1 eller 2 väljas som primär ingång.
Support 2,25 Gbps