DVI EDID Emulator 1432

  • DVI EDID Emulator 1432

DVI-EMULATOR

Emulerar DVI-signalen så att t.ex en skärm kan tagas bort
och ersättas med en annan skärm, utan att bilden försvinner.

Avänds även till 1433 för att få galvanisk förbindelse.