Audio split 304

  • Audio split 304

LJUD DISTRIBUTION/SPLIT

 1 IN 5 UT

Phono/RCA anslutning

En ljudkälla kan många gånger
delas till två via en Y-kabel.
Fler än två fordrar en elektronisk split.