Audio switch 1125

  • Audio switch 1125

AUDIO SWITCH

5 IN och 1 UT. Phono/stereo
Justerbar först. 60dB

Bandbredd: 100 KHz -1dB