305 DIGITAL OMVANDLARE

  • 305 DIGITAL OMVANDLARE

Konverterar inkommande
digital Toslinksignal till Koax S/PDIF
- eller omvänt.